Rodzaje pilników obrotowych do szlifierek prostych

Cześć
W dzisiejszym poście opiszę pilniki obrotowe z węglików spiekanych
Pilniki do metalu wykonane są z wysokiej jakości węglików spiekanych, pozwala to na zastosowanie ich do ręcznego skrawania szerokiej gamy materiałów o różnorodnych stopniach twardości. Pilniki przeznaczone są do pracy z szlifierkami prostymi o napędzie pneumatycznym lub elektrycznym. Gwarancją długookresowej eksploatacji jest zapewnienie odpowiednich prędkości obrotowych, i tu uwaga pilniki nie nadają się do pracy z wiertarkami. Pilniki węglikowe występują w różnych kształtach i wymiarach, dostępne są frezy walcowe czołowe, stożkowe, okrągłe, płomieniowe, ostrołukowe spiczast. Najczęściej część chwytowa to sześcio milimetrowy trzpień.
Pilniki do metalu stosuje się do usuwania gradów, powiększania otworów i rowków, wygładzania spawów i spoin, obróbki nieregularnych otworów, fazowania krawędzi.

Zęby pilnika mogą być wykonane w różny sposób. Rodzaje uzębienia zależą od obrabianego materiału.
Najczęściej używane uzębienia to: nacięcie pojedyncze i nacięcie podwójne.
Pilniki obrotowe z nacięciem pojedynczym stosuje się do ogólnego użytku dla obróbki miękkich materiałów, żeliwa, aluminium i stopów miedzi.
Pilniki obrotowe z nacięciem podwójnym tzw. łamaczem wióra pozwalają na szybkie usuwanie naddatku w utwardzonychtwardych materiałach, zaprojektowane do tworzenia małego wióra i doskonałego wykończenia powierzchni, mały wiór sprawia, że ostrze jest mniej obciążone.

pilniki-obrotowe-weglikowe-fazowanie

Dla wszystkich pilników obrotowych w odróżnieniu od pilników ręcznych nie podaje się podziałki jako liczby całych zębów na jednostce długości pilnika, mierzonej w kierunku jego długości. Podaje się prędkość roboczą dla danego materiału.

Eksploatacja i bezpieczeństwo pracy:

Mocowanie pilnika w tulejce musi być stabilne i stanowić 2/3 długości części chwytowej. Przed zamocowaniem sprawdzić czy w tulejce rozprężnej nie znajdują się opiłki metalu, w razie potrzeby przedmuchać. Podczas pracy sprawdzać czy frez pod wpływem obrotów nie wysuwa się z uchwytu. Frezować tylko przeciwbieżnie, frezy z węglikami wlutowanymi do trzpienia są wrażliwe na drgania. Jeżeli dostanie drgań to połamią zęby albo nawet może oderwać się cała główka.
Powierzchnia styku ostrza z materiałem obrabianym podczas obróbki powinna wynosić max 1/3 obwodu narzędzia.
Dla materiałów trudnoobrabialnych należy zmniejszyć parametry skrawania, aby zapobiec wcześniejszemu zużyciu narzędzia.

Pilniki węglikowe o średnicy trzpienia 3 mm do narzędzi - 
https://domtechniczny24.pl/pilniki-w%C4%99glikowe-trzpie%C5%84-3mm-i-32mm.html


W trakcie obróbki należy przestrzegać przepisów BHP, szczególnie pamiętać o okularach ochronnych i zabezpieczeniu szyi przed opiłkami. Praktycznym sposobem eliminacji opiłków może być stosowanie elektromagnesu.
Pozdrawiam

Uszczelnienia odporne na wysokie temperatury

Dzień dobry
Następnym materiałem na uszczelki i uszczelnienia są produkty na bazie włókna szklanego.

Włókna szklane powstają w procesie rozciągania stopu danego szkła w pasma o jednorodnej średnicy, pokryte dodatkową powłoką (preparacja) o niekończącej długości lub w postaci włókien ciętych i odcinkowych. Włókno szklane w formie pociętych odcinków jest wyrobem prdukowanym ze szkła boro glinokrzemianowego zawierającego poniżej 1 % alkaliów.

Laminaty wzmocnione włóknem szklanym są odporne na procesy starzenia, warunki atmosferyczne, związki chemiczne i są niepalne. Odznaczają się wysokim współczynnikiem sprężystości, który poprawia parametry mechaniczne produktu .
Laminaty wzmocnione włóknem szklanym należą obecnie do najważniejszych materiałów konstrukcyjnych i znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, budowie statków, przemyśle samochodowym,przemyśle wojskowym i elektrotechnicznym jak również w branży sportowej i rekreacyjnej.

Włókna szklane występują w dwóch postaciach: ogólnego zastosowania oraz specjalnego zastosowania. Większość wytwarzanych włókien szklanych to produkty ogólnego zastosowania. Tego rodzaju włókna szklane są określane mianem szkła typu E. Pozostałe włókna szklane są typu premium – specjalistyczne. Wiele z nich, jak typu E, mają symbol literowy określający specjalne właściwości.

Oznaczenia literowe
E- electrical – niska przewodność elektryczna
S- strenght – wysoka wytrzymałość
C- chemical – wysoka wytrzymałość chemiczna
M- modulus – wysoka sztywność
A- alkali – wysoko zasadowe lub sodowo – wapienne szkło
D- dielectric – niska stała dielektryczna

Włókna szklane ogólnego zastosowania.

Do tej grupy zaliczamy włókna szklane ze szkła typu E. Są to włókna produkowane ze szkła glinowo – borowo- krzemowego, włókna te najczęściej stosowane są do wzmacniania kompozytów polimerowych. Ze względu na stosunkowo mały koszt produkcji oraz dobrą dostępność, włókno typu E jest najbardziej rozpowszechnionym włóknem szklanym stosowanym w laminatach termo- i duroplastycznych.

Włókna szklane specjalnego zastosowania.

Włókna szklane specjalistyczne mają coraz większe znaczenie dla rynku. Wśród nich możemy wyróżnić włókna o dużej odporności na korozję (szkło ECR), w tym szkło AR Resistant- szkło alkalioodporne cyrkonowe (o zawartości tlenku cyrkoni ok. 16-19%) stosowane w budownictwie w połączeniu z materiałami na bazie cementu, podwyższonej wytrzymałości (typ S, R, Te), o niskiej stałej dielektrycznej (szkło typu D), włókna wysokiej wytrzymałości oraz włókna kwarcowe/ krzemionkowe używane w bardzo wysokich temperaturach.

Jednym z proponowanych przez nas produktów jest sznur do uszczelniania pieców, kominów.


https://domtechniczny24.pl/sznur-szklany.html

uszelnienie-pieca-sznurem-szklanym-3

Sznur kominkowy ( inaczej uszczelka kominkowa ) jest to uszczelnienie produkowane z wysokiej jakości włókien szklanych typu E. Uszczelnienie to występuje w przekroju okrągłym lub kwadratowym – w kolorze białym lub czarnym w średnicach od 4 mm do 20 mm. Dzięki stosowaniu przy produkcji technologii dziewiarskiej sznur kominkowy jest miękki i plastyczny, co w dużym stopniu ułatwia montaż w uszczelnianych powierzchniach. Uszczelnienie to mocowane jest do powierzchni specjalnym wysokotemperaturowym klejem bądź silikonem wysokotemperaturowym .

Dzięki zastosowaniu teksturowanej przędzy szklanej oraz charakterystycznego elastycznego splotu sznury te charakteryzują się następującymi właściwościami:
- odporność na temperaturę do 500 0C
- PH od 2 do 10
- p MPa 0,1
- duża elastyczność oraz łatwość dopasowywania się do uszczelnianych powierzchni
- wysoka odporność chemiczna

Pochodnym produktem jest taśma szklana samoprzylepna. Jest termoizolacją instalowaną pomiędzy szybą a ramą drzwiczek kominkowych. Taśma wykonana z nici teksturowanej ( skręcanej o dużej wytrzymałości ) ze szkła typu E. Wyjątkowa technologia produkcji analogicznie jak w przypadku sznurów piecowych zapewnia wyjątkową miękkość i sprężystość taśmy. Warstwa samoprzylepna pozwala na bardzo szybki i wygodny montaż na szybach i ramach drzwiowych.

Cz 2 ochrona dróg oddechowych przed toksycznymi pyłami

1.3. „Wskaźnik ochronności”

Czy opisane do tej pory charakterystyki filtrów pozwalają na dopasowanie ochrony układu oddechowego do jednoznacznego zagrożenia toksycznym aerozolem?
Nie, gdyż własności filtrów nie są do tego celu wystarczające. Ważna jest konstrukcja części twarzowej (maski, półmaski), a więc sprzętu kompletnego. Toksyczny aerozol może dostać się pod część twarzową, a następnie do układu oddechowego dwiema drogami:

1 Przenikając prze materiał filtracyjny
2 Przeciekając przez nieszczelności pomiędzy maską (półmaską) i twarzą.

Pierwszą drogę opisaliśmy, a więc możemy z dużą dokładnością wskazać ilość wnikającego aerozolu, znając jego postać i wyniki testów chlorku sodu i mgły olejowej. Ilość aerozolu wnikającego drugą drogą da się oszacować jedynie statystycznie, badając reprezentatywną grupę użytkowników przez badanie przecieku.
I tu uwaga zakładając półmaskę, panowie golimy twarz się dokładnie!! Z popularną obecnie brodą lub kilkudniowym zarostem nie można używać półmasek!!!

Zasadniczo szacuje się, że:

- Przez nieszczelności półmaski jednorazowej może wniknąć nie więcej niż: 5 % aerozolu – dla półmaski klasy P1, 4 % – dla półmaski klasy P2 i 0.95 % dla półmaski klasy P3
- Przez nieszczelności półmaski wielorazowej (części twarzowej) nie więcej niż 2 %
- Przez nieszczelności pełnej maski nie więcej niż 0,05 %

Jeśli dodamy „przeciek” materiału filtracyjnego i „przeciek” części twarzowej to uzyskamy tzw. „przeciek całkowity”. Jeżeli podzielimy 100 % przez tą wartość to otrzymamy krotność obniżenia stężenia przed i za maską czyli tzw. „wskaźnik ochronności”.
Jeżeli przyjmiemy, że pod maską może być stężenie równe co najwyżej NDS, to liczba „wskaźnika ochronności” określi nam samoczynnie maksymalną wielokrotność NDS w powietrzu poza maską.

Są to rzecz jasna wartości przybliżone, brane z marginesu bezpieczeństwa dla większości pracowników. Proszę zwrócić uwagą na słowo „większości”. Jeżeli nie rozpatrzymy dopasowania danej maski (półmaski) do naszej twarz, to możemy być tę fatalną mniejszością. Proszę także zwrócić uwagę, że wytwórca może poręczać większą ochronność maski, niż to wynika z granicznych wartości przecieków. Jeżeli producent zaręcza, że jego filtry P2SL mają efektywność 99,9 %, a nie 94 % jak wymaga norma, to przyjmując, że np półmaska ma 2 % przecieku a filtr 0,1 % uzyskujemy wskaźnik ochronności:

100/(2+0,1) = 47,6 a nie 100/(2+6) = 12,5

Tak postąpiła firma „SECURA” ze swoim filtrem P2SL.

2. ROBLEMY PRAKTYCZNEGO DOBORU OCHRON UKŁADU ODDECHOWEGO

Aby wymieniony na początku producent lub dystrybutor ochron układu oddechowego mógł, bez najmniejszych niejasności wubrać dany model maski lub półmaski musiałby od potencjalnego kontrahenta otrzymać konkretne informacje: „mam zagrożenie ołowiem w postaci dymu tlenku ołowiu o stężeniu 1 mg/m3″.
W ten sposób klient określiłby:
rodzaj substancji toksycznej (ołów),
rodzaj i wielkość cząstek (cząstki stałe o rozmiarze submikronowym),
stężenie (1 mg/m3).
Producent znając NDS dla tlenku ołowiu (0,05 mg/m3) mógłby stwierdzić, że potrzebna jest ochrona zmniejszająca to stężenie 20 razy.

filtr-przeciwpylowy-przeciwgazowy-sesair-2000-p-3-r-a

Filtry p3 Secura

W tym przypadku stosując półmaskę (2 % przecieku) ze standardowym filtrem (6 % przecieku) uzyskalibyśmy 12,5 krotne zmniejszenie stężenia. Nie zmieniając rodzaju ochrony (półmaska) ale stosując filtr o przecieku 0,1 % uzyskujemy 47,6 krotne zmniejszenie stężenia. Mamy więc alternatywę: zastosować standardowy filtr klasy P3 w pierwszym przypadku (0,01 % przecieku) i 49,8 krotne zmniejszenie stężenia o oporach początkowych 420 Pa lub filtr klasy P2SL o podwyższonej efektywności i oporach 180 Pa. W drugim przypadku osiągamy zwiększony komfort oddychania i niższą cenę.

Bardzo rzadko, możemy od potencjalnego użytkownika uzyskać tak ścisłe sformułowanie problemu. Częściej spotykamy się z następującą informację: „pracuję w galwanizerni i mam 15 krotne przekroczony NDS dla chromu”.
Reakcja na takie zapytanie wymaga już dużej kompetencji u sprzedawcy. Musi on wiedzieć w tym wypadku, w jakiej formie występuje chrom w powietrzu w galwanizerni. Znając typ realizowanych tam operacji musi on szukać ochrony przed aerozolem ciekłym. I znowu – jeżeli zaleci półmaskę ze typowym filtrem P2SL to uzyska 12,5 krotne zmniejszenie stężenia; jeżeli założy standardowy filtr P3 – 49,8 krotne, a jeżeli filtr P2SL o przecieku 0,1 – 47,6 krotne.

Warto zwrócić uwagę, że w obu tych wypadkach granicą współczynnika ochronności dla filtrów o dużej skuteczności (0,1 % lub 0,01 % przecieku) wymusza efektywność dopasowania półmaski o wartości 2 % przecieku. Przekroczenie progu ok. 50 krotnego obniżenia stężenia wymaga zastosowania pełnej maski: (0,01 % przecieku filtr i 0,05 % maska) daje brzegową wartość współczynnika ochronności 1666). Jeszcze więcej wiedzy wymaga od sprzedawcy sformułowanie problemu: „pracują w lakierni i potrzebują ochrony układu oddechowego”.

Jeżeli doświadczony dystrybutor nie zada w tej sytuacji serii dodatkowych pytań ustalających rodzaj zagrożenia, to może przyczynić się nawet do wypadku śmiertelnego. Jeśli nie da się sprecyzować szczegółów przeprowadzi następujące rozumowanie: chyba jest tam lakierowanie natryskowe, mamy więc zarówno aerozol ciekły lakieru w rozpuszczalniku organicznym oraz rozpuszczalniki organiczne w postaci par i gazów. Jedynym rozwiązaniem jest w tej sytuacji zalecenie pełnej maski z wkładami chemicznymi typu A. Jeśli może otrzymać jakieś informacje o występujących zagrożeniach może na podstawie uzyskanego wskaźnika ochronności polecić półmaskę z wkładami A1 i filtrami P2SL.

3. PODSUMOWANIE

Podstawowym kryterium doboru ochron są obecnie wytyczne wynikające z norm. W zakresie ochron przed aerozolami toksycznymi jedynie wytyczne to granica wartości NDS-ów dla poszczególnych klas filtrów (2 mg/m dla klasy P1, do 0,05 mg/m dla klasy P2 i poniżej 0,05 mg/m dla klasy P3).399

Takie „mechaniczne” kryteria, jak staraliśmy się wykazać, nie prowadzą do doboru optymalnej ochrony. W naszej ocenie o wiele lepszym algorytmem wyboru ochrony jest konsekwentne trzymanie się analizy „wskaźnika ochronności”. Jeszcze lepszym sposobem jest dołączenie konsekwentnego systemu dobierania ochron do każdej sytuacji. Taką droga dobiera się ochrony w USA. Obowiązuje opublikowany dokument: NIOSH Respirator Decision Logic, który prowadząc ewentualnego użytkownika krok po kroku, zmusza go do coraz bardziej drobiazgowego ustalenia gatunku zagrożenia i do kolejnego odrzucania ochron, które w danej sytuacji nie wypełniają swojego zadania.

Na podstawie Art dr. inż. Włodzimierza Piłacińskiego, inż. Jana Michalaka

Filtrowanie wody w basenie przydomowym

Dzień dobry

Dzisiaj temat filtrowania wody w basenie ogrodowym.
Trochę czasu minęło zanim zabrałem sie do napisania tego tematu. Powód był jeden, wpierw musiałem wykonać bezobsługowy filtr, zainstalować go i poczekać na rezultat. Bo nie sztuką jest coś zrobić, sztuką jest by to coś zadziałało i spełniło swoją rolę.
Ale od początku.
Od 8 lat latem kąpiemy się w naszym basenie. Basen jest dość duży, o objetości prawie 9 metrów sześciennych wody. Stoi w szklarni. Rok w rok borykaliśmy się z problemem czystej wody, trzeba było sypaś chlor do basenów, i co dziennie czyścić filtr. Efekty zawsze były mizerne i trzeba było przynajmniej raz w sezonie wylewać wodę. Problemem były przede wszystkim glony, osad na dnie i duże ilości chloru, a nie chciałem, żeby dzieci moczyły się w chlorowanej wodzie. Postanowiłem coś z tym zrobić.
Kiedyś miałem oczko wodne i wykorzystałem filtr biologiczny, który bardzo dobrze dawał sobie radę z filtrowaniem wody. Konstrukcja była prosta, część filtracyjna, na której bakterie przerabiały organiczne części na nim. azot oraz gałązki wierzby, które ten azot ( oraz inne składniki) pobierały z wody poprzez rozwinięty system korzeniowy.

Teraz się trochę zatrzymam i podam nieco informacji. Glony rozwijają się wtedy, kiedy w wodzie mają pokarm: azot, fosfor, potas i inne mikro i makro składniki. Te składniki są systematycznie dostarczane do wody z skóry kąpiących się i z powietrza. Aczkolwiek glony w odróżnieniu od roślin, nie mają zdolności do magazynowania minerałów. Musimy stworzyć sytuację niedoboru podstawowych minerałów, aby glony i inne mikroorganizmy nie mogły się rozwijać, lub ich rozrost został zahamowany. Tutaj z pomocą nadciąga wierzba, a ściśle mówiąc jej system korzeniowy, który z wody absorbuje minerały.

Podstawowym problemem w konstrukcji bezobsługowego filtra do basenu jest objętość tego filtra w stosunku do pojemności wody w basenie i szybkość przepływu wody.
Potwierdzam, że nie miałem pojęcia jak do tego podejść i działałem po omacku.
Wstępnym założeniem było:
Filtr ma być estetyczny, bezobsługowy i tani w produkcji i eksploatacji.

Na zbiornik wybrałem plastikowy pojemnik na deszczówkę o pojemności 265 litrów – Woodcan kolor brązowy. Wsad to rurki karbowane bezbarwne 10mm i 20 mm i keramzyt ogrodowy.
Filtr zasila pompa wodna do CO o mocy 90 W. Pompa ma 3 stopnie regulacji.  
https://domtechniczny24.pl/pompy-do-co-i-solarne.html

Filtrowanie odbywa się od dołu w górę. Ten kierunek jest ważny, ponieważ gwarantuje samoistne osadzanie się większych cząstek na wszadzie filtracyjnym. Natomiast w odwrotnym kierunku następowało by samoistne wypłukiwanie osadu.

Woda jest pobierana z dna basenu, przez rurę PCV 50 mm. Potem pompa tłoczy ją do spodu zbiornika. Tutaj wykorzystałem gwintowane, oryginalne 2 wejścia w zbiorniku Woodcan.
Za pompą rozdzieliłem ją trójnikiem z szybkozłączkami do wody Geka. Poza tym przerobiłem zawór zwrotny 2″, z którego usunąłem część sprężyny, tak aby przepływ nie był dławiony. Zawór zamontowałem na wylocie pompy. To rozwiązane jest ważne, bo w moim przypadku powierzchnia wody w basenie jest niższa o około 15 centymetrów niż powierzchnia wody w filtrze. W przypadku zapowietrzenia lub braku prądu woda w filtrze opadła by i doszło by do uszkodzenia systemu korzeniowego. Tego chciałem uniknąć.

filtr-do-basenu-naturalny-brzoza-beczka-7

Na dno zbiornika połozyłem 2 przecięte cegły dziurawki, a na nie wyciętą kratkę z tworzywa, tak aby górny wlot był 2-3 centymetry poniżej kratki. Na dodatek dziurawka jest ułożona tak, aby wpływająca woda tworzyła ruch wirowy wody w prawo lub w lewo. Powoduje to odśrodkowe osadzanie się większych zanieczyszczeń na ściankach pojemnika.
Na plastikową kratkę położyłem pocięte rurki 20 mm, które włożyłem w 3 warstwowe worki ogrodnicze. Worki przedtem wymoczyłem bo strasznie śmierdziały.
Następnie warstwa pociętych rurek 10 mm. Na to wypłukany keramzyt w workach 2-3 warstwowych.
Na wierzch wycięta ogrodowa kratka z tworzywa.
Całość przyciśnięta cegłą dziurawką tak, aby tafla wody nie zakrywała jej w całości.
Wylot wody jest zrobiony z wentylacyjnej rury 100 mm i króćca do łączenia rur. Wysokość wylotu jest dopasowana do wysokości basenu. W moim przypadku zrobiłem podest z cegieł i płyty OSB. Wylot z pojemnika jest 1 centymetr powyżej górnej krawędzi rurki basenu. Dzięki temu woda wypływa bez problemu i spadając napowietrza wodę, co również jest ważne.
Ujście w zbiorniku wyciąłem o 4 cm mniejszy, czyli 6 cm. Następnie podgrzałem brzegi w około otworu, tu przydaje się nagrzewnica z regulacja temperatury i dysza do opalarki szczelinowa. Kiedy brzegi byłu miękkie wcisnąłem króciec 100 mm, tak że w filtrze zrobił się kołnierz wywinięty do środka. Całość uszczelniłem silikonem. Po 2 dniach napełniłem wodą.

filtr-do-basenu-naturalny-brzoza-beczka-22

I tu zrobiłem pierwszy błąd. Bo nie przygotowałem sobie wcześniej ukorzenionych gałązek wierzby. Zanim wierzba puściła korzenie minęło około 30 dni i przez ten czas filtr nie działał tak jak powinien. Woda zrobiła się zielona i byłem załamany :(.
Następnym razem przygotuję, miesiąc przed planowanym uruchomieniem filtra stosowną ilość gałązek wierzby. Przycięte gałęzie ukorzenię w wiaderku i będą czekać przygotowane do pracy :)

Zanim filtr zaczął działać, musiałem dodać chlor i wytrącić glony preparatem do klarowania. Tu wymyśliłem świetny sposób odkurzania basenu. Bo jak wiadomo, wiatr prędzej czy później naniesie pyłu, nasion, owadów i trzeba będzie to wszystko usunąć z dna basenu. Ja jak dodałem klaru to miałem sporo osadu na dnie. Do systemu odkurzania posłużył mi króciec wlotowy PCV 50 mm, na którego końcu umocowałem 5-cio metrowy wąż do odkurzacza Dedra. Długość jest taka, że obejmuję całą powierzchnię basenu. Na końcu rury jest umocowana prosta szczotka do odkurzania z włosiem, usztywniona rurką z tworzywa. Odkurzanie korzysta z siły ssącej pompy tak, że bez problemu zasysa cały osad z dna basenu. Odkurzanie powinno się wykonywać 1-2 razy w tygodniu. Jak była bardzo duża ilość osadu, to woda po odkurzaniu lekko zmętniała, ale na drugi dzień była już klarowna.

Filtr mojej budowy zaczął działać po 2 miesiącach. Myślę, że gdybym miał przygotowaną ukorzenioną wierzbę to wystarczyło by 20-30 dni na wytworzenie równowagi biologicznej w filtrze.
Teraz woda jest cały czas klarowna, raz na tydzień odkurzam dno.
Filtr będzie funkcjonował do paździerika, po spuszczeniu wody z basenu będę musiał go wyczyścić. Ponieważ wkłady są w workach, nie przewiduję większych problemów. Na jesień napiszę jak mi poszło.
Pozdrawiam

Nowe osełki drobnoziarniste

Witam

Dostaliśmy w ubiegłym tygodniu nową partię osełek drobnoziarnistycz z elektrokorundu szlachetnego i z węglika krzemu.

Największa osełka drobnoziarnista jaką obecnie mamy to:

oselka-scierna-30-30-200-weglik-krzemu-99c

Osełka o przekroju kwadratowym, wykonana z zielonego węglika krzemu o oznaczeniu 99C ziarno 240. Materiału ściernego o zawartości 99,66 SiC, przeznaczonego do bardzo  dokładnego szlifowania, wyprowadzania, narzędzi skrawających wykonanych z stali szybkotnących, węglików spiekanych, obciągania ściernic. Może służyć również do ostrzenia na mokro noży, dłut i wykrojników wykonanych z D2, NC6, NC10 i innych stali stopowych, zahartowanych powyżej 56HRC.
Węglik krzemu charakteryzuje się zimnym szlifem. Wymiary: 30*30*200 mm, Ziarno: 240, Spoiwo: K9VTM13.

Są oczywiście osełki z drobniejszym ziarnem:

oselka-scierna-20-10-200-99a-elektrokorund-szlachetny-ziarno-400

Osełka ścierna prostokątna wykonana z elektrokorundu szlachertnego białego.

Wymiary: 10*20*200 mm ( grubość, szerokość i długość) Ziarno 400, spoiwo średnio twarde.

99A – Elektrokorund szlachetny (biały) do stali
Otrzymywany jest z czystego tlenku glinu. Jest najczystszym elektrokorundem zawierającym powyżej 99% Al2O3. Cechuje się wysoką twardością i kruchością. Stosowany do szlifowania precyzyjnego, np.: szlifowanie płaszczyzn, szlifowanie cylindryczne, ostrzenie przyrządów skrawających, do obróbki produktów ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych, stali gatunkowych, narzędziowych

Kolejne nowinki narzędziowe luty 2017

Witam, bieżącym artykule opiszę dwa narzędzia Knipex: szczypce do opasek sprężynowych i mini klucz do nakrętek Knipex.

Szczypce Knipex do opasek i obejm zaciskowych sprężynujących – to narzędzie przeznaczone przeważnie do prac serwisowych przy maszynach. Budowa przesuwnej regulacji rozwarcia szczęk bazuje na wypróbowanym rozwiązaniu szczypiec Cobra.
Najistotniejszą cechą tego narzędzia są specjalne końcówki szczęk gwarantujące wygodę i bezpieczeństwo.

A przeznaczone są do ściągania sprężynowych opasek drucianych i taśmowych występujących na elastycznych przewodach samochodowych.
Obejmy samozaciskowe sprężyste wykonane są w celu zabezpieczenia stałeko rozkładu sił na całej powierzchni zacisku. Użycie ich jest polecane w zespołach, gdzie połączenie z wężem znajduje się w miejscu znacznych wahań temperatury, która powoduje kurczenie lub rozszerzanie się materiałów. Obejma ta bez zarzutu sprawdza się tam, gdzie konieczny jest stały nacisk niezależnie od temperatury w jakim pracuje połączenie efektywnie zapobiegając wszelkim nieszczelnością. Opaski samozaciskowe sprężyste to dobra opcja dla pozostałych modeli opasek. Są one używane w takich zastosowaniach, jak konstrukcja małych silników, pojazdów użytkowych, rolniczych i samochodowych systemów i urządzeń chłodzących.

Powracając do wątku, koniecznie należy nadmienić o praktycznym zastosowaniu nastawy za pomocą guzika (max. rozstaw szczęk do 80 mm, zakres – ponad 40 mm) który pozwala na dopasowanie do opasek o różnych rozmiarach, również tych w wersji FBS – wąskiej lub Light Duty jak też Heavy Duty, opasek drucianych i pierścieni z taśmy sprężynowej o rozmiarze nominalnym do 70mm. Zaznaczam, że szczęki po rozwarciu ułożone są równolegle, nawet w rozwarciu 70 mm.
Możliwe jest także skonfigurowania narzędzia bezpośrednio na chwytanej opasce, co znacznie upraszcza} konfigurację narzędzia.

Tak jak wspomniałem zastosowano obrotowe wymienne końcówki szczęk, po to, by pewnie i silnie uchwycić ramiona zacisku w każdej pozycji przeciwdziałając ześlizgiwaniu się zacisku.

Do pracy narzędziem używamy niewielkiej siły, a to dzięki dużemu przełożeniu. Cienkie antypoślizgowe PCW na rękojeści sprawia, że stabilnie i wygodnie trzyma się w dłoni.

Szczypce jak i inne z tej grupy produkty Knipexa są wykonane z stali chromowo-wanadowej, kutej matrycowo i hartowanej w oleju.

Na koniec najważniejsze cechy szczypiec 85 51 250 A:

Przeznaczone są do opasek sprężynowych, opasek w wersji standardowej oraz opasek drucianych i pierścieni z taśmy sprężynowej o rozmiarze nominalnym do 70mm.
Maksymalny rozstaw szczęk do 80 mm, zakres pracy ok. 40 mm.
Nastawne, wymienialne końcówki szczęk gwarantują pewny chwyt opasek niezależnie pozycji.
Dzięki szczególnie korzystnemu przełożeniu wymagają użycia niewielkiej siły.
Mocne złącze suwakowe.
Kształt rękojeści zabezpiecza przed przyciśnięciem palców.
Materiał: stal chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo.

Do kupienia w sklepie Dom Techniczny Wielun: 
https://domtechniczny24.pl/szczypce-85-51-250-a-knipex-do-opasek-samozaciskowyh.html

dom-technicny-Szczypce-Knipex-85-51-250-4

Następny produkt to klucz nastawny do śrub i nakrętek Knipex w formacie kieszonkowym (86 03 125)

Uniwersalne narzędzie, które zastąpi wieloczęściowy zestaw kluczy metrycznych i calowych w rozmiarze 1/4 cala. Ta kieszonkowa wersja o długości jedynie 125 mm i wadze 105 g przeznaczona do precyzyjnych prac montażowych i serwisowych oraz prac modelarskich.

Spore przełożenie dźwigni sprawia, że szczypce-klucz idealnie sprawdzają się przy zaciskaniu, chwytaniu, trzymaniu czy wyginaniu różnych elementów. Wąskie szczęki zaciskające o grubości zaledwie 3 mm upraszczają robotę w miejscach o utrudnionym dostępie. Zawsze gładkie, równoległe w każdej pozycji szczęki pozwalają na bezstopniowe ściskanie elementów o dowolnych rozmiarach w podanym zakresie pracy z bardzo dużą siłą (10-krotne zwiększenie siły ręki). Równolegle wciąż są niezwykle delikatne, dlatego że nie występują tutaj luzy mogące naruszyć krawędzie zaciskanego elementu.

Warto zwrócić uwagę również na szeroki zakres regulacji i możliwość ustawienia narzędzia bezpośrednio na chwytanym przedmiocie za pomocą przycisku. Powłoka niklowa minimalizuje poślizg szczypiec, a pokrycie z cienkiego PCW dają gwarancję pewnego, wygodnego chwytu. Podręczna wersja szczypiec-klucza Knipex spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających profesjonalistów i majsterkowiczów.

To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam

Jest maszyna teraz trzeba ją wyposażyć

Dzień dobry obecny tekst będzie dotyczył zastosowania i rodzajów osprzętu do urządzeń wielofunkcyjnych.

Na rynku pojawia się coraz to więcej modeli narzędzi wielofunkcyjnych. Zdecydowałem i ja opisać do czego mogą się przydać i czy powinno się mieć takie coś w swoim warsztacie.
Sama nazwa narzędzie wielofunkcyjne jest cokolwiek mylące, bo nie zdołamy za jego pomocą wiercić, wkręcać wkrętów, frezować itd. Bardziej trafne określenie to narzędzie podcinające, nie wiem może podcinak. W tym zakresie (jako podcinak)jest wielofunkcyjny jakimkolwiekzależy to od osprzętu, ale o tym później.

Istotną kwestią jest jego wydajności, która jest licha albo bardzo licha i nie ma tu znaczenia jaka marka i ile kosztuje. Wynika to z ruchu oscylacyjnego narzędzia ( nie obrotowego !!). Oscylacja o dużej częstotliwości waha się w przedziale do 15-20 tysięcy na minutę przy wielkości oscylacji rzędu kilku milimetrów. Jest to niewiele w przypadku cięcia, wióry czy urobek nie jest wyrzucany siłą odśrodkową, jak to ma miejsce np. w pilarkach czy szlifierkach kątowych. Skutkuje to zalepianiem obszaru cięcia i spowalnia pracę. Dalej obszar cięcia pokrywa się prawie w 100% z obrębem roboczym narzędzia tnącego, wpływa to na duże nagrzewanie i zużycie. Kolejna kwestia to kształt ostrzy, które muszą wykonywać pracę w dwóch kierunkach ( posuwisto zwrotnych – i oba są robocze, nie ma ruchu jałowego) i nie mogą być agresywne, czyli kąt przyłożenia jest zawsze mniejszy od zera. Powoduje to spadek wydajności, wydłużeniem czasu cięcia, szybkim zużywaniem się ostrzy ( nie dotyczy ostrzy z węglika spiekanego do ceramiki).

narzedzie-wielofunkcyjne-osprzet-blog

To tyle o wadach, czemu więc urządzenia wielofunkcyjne cieszą się tak dużym wzięciem?
Powód jest prosty, wypełniają lukę w pracach remontowo naprawczych, są w stanie zrobić pracę, którą nie mogły zrobić inne elektronarzędzia. Dalej, są to niesłychanie czyste, podczas pracy narzędzia, dlatego doskonale spisują się w pracach remontowych, w pomieszczeniach mieszkalnych. Bo chyba każdy właściciel, czy właścicielka nie są szczęśliwi jak po przeprowadzonym remoncie trzeba wszystko odkurzać i sprzątać. Wynika to z tego, że wykonując ruch obrotowy narzędzia typu pilarki, wyrzucają urobek z wielką prędkością w powietrze, niekiedy nie da się nawet oddychać w takich pomieszczeniach i trzeba używać maski przeciwpyłowych. W przypadku narzędzi wielofunkcyjnych nie ma tego problemu, ruch oscylacyjny minimalizuje powstawanie dużego zapylenia w miejscu pracy. Przedtem pisałem, że jest to wadą ale widzicie, że jest też to zaletą.

Następną korzyścią jest sam kształt urządzenia pozwalający na dojście do wszystkich niedostępnych miejsc. Głowica na której mocuje się narzędzia i wcięcia na osprzęcie pozwala na mocowanie ich pod dowolnym katem.
Największą jednak zaletą jest szeroki wybór osprzętu. I fakt, że niezależne z jakiej firmy go kupimy będzie pasował do naszego elektronarzędzia ( nie dotyczy GOP Boscha z 2 – 4 wcięciami).

Osprzęt do narzędzi wielofunkcyjnych do cięcia drewna:
Brzeszczoty do cięcia drewna. Używane do podcinania elementów drewnianych blisko podłogi lub zlokalizowanych w narożnikach, wcinania się w płaskie powierzchnie i innych trudno osiągalnych miejscach.
Wąskie brzeszczoty do podcinania rozmaitej szerokości. Doskonale nadają się do wycinania nieregularnych, prostokątnych, kwadratowych otworów w płytach drewnianych i drewnopochodnych. Przykładem może być wycięcie otworu na przewody w plecach półki na RTV wykonanej z płyty wiórowej.
Brzeszczoty segmentowe z wcięciami do cięcia wgłębnego i prostoliniowego w laminowanej płycie lub twardym drewnie np. do wbudowania kratek wentylacyjnych. Wycinanie wyżłobień w elementach mebli np. aby zapewnić dostęp do gniazda elektrycznego. Do usuwania drewnianych elementów montażowych,np. kołki, czopy z twardego drewna, które należy skrócić i wyrównać z powierzchnią. Do kupienia w sklepie Dom Techniczny Wieluń: 
https://domtechniczny24.pl/osprzet-do-narzedzi-wielofunkcyjnych-graphite.html

Wycinanie miękkich fug z silikonu, akrylu czy usuwanie miękkich uszczelek. Mieliście kiedyś z tym problem? Prawdopodobnie nie ma nic koszmarnego niż usuwanie starego silikonu nożem do tapet a i tak przenigdy nie da się go w pełni usunąć, bo albo się złamie nóż albo porysamy powierzchnię. Teraz mamy możliwość wykorzystać do tego celu charakterystyczny dwustronny nóż AIZ 28 SC, na razie robi go tylko Bosch.
Nóż do przycinania miękkich materiałów. Można nim bez kłopotu ciąć wykładziny podłogowe z linoleum, wykładziny dywanowe, ciąć maty gumowe, płyty gumowe na uszczelki i podkładki, maty schodowe, materiały antywibracyjne i wyciszające z filcu i tkanin miękkich.
I analogiczny nóż a właściwie szpachelka do usuwania starej farby z gładkich powierzchni. i wszystkich innych prac gdzie wykorzystywaliśmy szpachelkę jako skrobak.

Osprzęt do narzędzi wielofunkcyjnych do cięcia metalu.
Tak sąrównież brzeszczoty do cięcia metali.
Brzeszczoty do cięcia wgłębnego w metalach, cięcia utwardzanych śrub i gwoździ, cięcia stali INOX – to głównie markowe Boscha.
Brzeszczoty do cięcia cienkościennych profili metalowych i elementów z metali kolorowych. Cięcie listew aluminiowych wykończeniowych.

Brzeszczoty do materiałów wykonanych z włókien szklanych. Te ostatnie znajdują zastosowanie w cięciach remontowych łodzi, kadłubów, zbiorników i korpusów maszyn wykonanych z żywic epoksydowych i poliestrowych.

Brzeszczoty do tworzywa sztucznego do wcinania i cięcia. Wszelkie rurki PCV stosowane w pracach instalacyjnych, prace naprawcze i montażowe w rurach kanalizacyjnych i innych, elementy plastikowe w stolarce okiennej i drzwiowej.

Przystawki szlifierskie do papierów ściernych na rzep i do włóknin ściernych. Tym osprzętem wykonamy wszystkie prace czyszczące niedostępnych miejsc, przypalonych zbiorników, prace przygotowawcze pod malowanie, satynowanie powierzchni zabrudzonych.

brzeszczot-do-usuwania-fug-dom-techniczny-wielun-1

 

Osprzęt do narzędzi wielofunkcyjnych do cięcia ceramiki. Na fotografi brzeszczot do usuwania fug

Tu szczególnie zwrócę uwagę na znakomite wręcz rozwiązanie: Częstokroć w domu stajemy przed problemem jak pozbyć się starych fug? Tarcza z napylonym grubym ziarnem z węglika wolframu i urządzenie wielofunkcyjne to idealne rozwiązanie. Dojdziemy nim wszędzie, nawet pod ubikacją, nie nakurzymy w toalecie i błyskawicznie i skutecznie usuniemy fugi.
Brzeszczoty do cięcia i wcinania się w flizy i terakoty i inne elementy ceramiczne.
Brzeszczoty z węglikiem do usuwania zaprawy lub kleju z płytek ceramicznych, np. przy wymianie uszkodzonych płytek.
Brzeszczoty z nasypem diamentowym do suchego przecinania płytek ceramicznych.

Jeszcze parę słów o mocowaniu, pisałem że jest ono jednakowe dla wszystkich. Na poczatku tak było. Należy przy zakupie zwrócić uwagę na zarys i ilość wcięć oraz rozmieszczenie. Bo np. Bosch wprowadził z 2 i 4 wcięciami.

Wumieniona liczba zastosowań mówi sama za siebie. Narzędziem wielofunkcyjnym – obojętnie jakiej jakości i marki zrobimy bardzo dużo, pod warunkiem, że będziemy mieli adekwatnym osprzętem. Warto przy zakupie zaopatrzyć się w różne typy, zrobić sobie zestaw i włożyć na czarną godzinę do skrzynki. Info ze strony : 
http://domtechnika24.pl/

W tym miejscu jednak, żeby być uczciwym muszę napisać o wydatkach na osprzęt. Jest on niesamowicie drogi w zestawieniu z innymi narzędziami używanymi do podobnych prac. I tu posłużę się przykładem:
Jeśli chcemy uciąć pręt gwintowany M12, to możemy wziąć oprawkę i brzeszczot do metalu 300 mm za 1 złotówkę lub brzeszczot bimetalowy za 5 zł i bez problemu przetniemy pręt. Z tym, że brzeszczotem standardowym możemy np: zrobić 10 cięć a brzeszczotem bimetalowym 100 cięć. Możemy też wziąć tarczę do metalu 125*1*22,2 mm na szlifierkę kątowa za 3zł i zrobimy błyskawicznie np 40 cięć.
Jeżeli spróbujemy używając narzędzia wielofunkcyjnego przeciąć pręt gwintowany M12 brzeszczotem do metalu:
- Graphite za 28 zł ( zrobimy może 2-5 cięć) czas cięcia wieczność.
- Bosch Bimetal za 85 zł ( zrobimy 10-20 cięć) okres nieco krótszy niż Graphite ale nadal długi.
Powyższe informacje obrazują nam koszt cięcia metalu, podobnie jest z innymi materiałami. Dlaczego, mimo tego fachowcy chwalą sobie wielofunkcyjne narzędzia?
Wcześniej o tym pisałem, co jeżeli będzie trzeba przeciąć wystający pręt gwintowany M12 zraz przy ścianie, który znajduje się 2 cm od narożnika okna z PCV ? Brzeszczotem nie podejdziemy, a szlifierką zniszczymy okno PCV i uszkodzimy ścianę! Wyjściem jest urządzenie wielofunkcyjne, drogie ale jedyne. Wykonamy czyste bezproblemowe ciecie. Mam nadzieję że się rozumiemy.

Na rynku jest wiele różnych urządzeń wielofunkcyjnych, różnią się od siebie ceną, mocą, systemem montażu narzędzi, jakością. Postaram się w niedługim czasie opisać większość z nich.

Na koniec streszczenie, czym są urządzenia wielofunkcyjne i co możemy nimi zdziałać.

1. Urządzenie wielofunkcyjne pozwala wykonać szereg prac: szlifowanie, wycinanie, przecinanie, skrobanie, usuwanie fug, wymiana płytek, cięcie wykładziny, filcu i inne.

2. Bogaty osprzęt pasuje prawie do wszystkich elektronarzędzi, niezależnie jakiej firmy: Yato, Bosch, Makita, Verto, Parkside, Black Decker.

3. System mocowania narzędzi jest uniwersalny i pozwala na mocowanie osprzętu różnych producentów.

To tyle pozdrawiam.

 

 

 

 

 

Jakie gazy używa się w spawalnictwie

Charakterystyka gazów technicznych wykorzystywanych w procesie spawania.

Cześć
Bieżący artykuł będzie obejmował zagadnienie stosowania gazów technicznych w spawalnictwie, do lutowania, w technice warsztatowej. Gazy te możemy podzielić na gazy osłonowe, atmosferyczne i gazy palne.

Do gazów palnych zaliczamy Acetylen, tlen, propan, butan, wodór.
Gazy te lub ich mieszanki w czasie spalania wytwarzają wysoką temperaturę wykorzystywaną do topienia, cięcia i grzania metali.

Acetylen.
Jest gazem otrzymywanym podczas reakcji węgliku wapnia z wodą. Acetylen w trakcie spalania daje najwyższą temperaturę spośród wszystkich gazów przemysłowych. Jest najbardziej wydajny, choć jego potencjał kaloryczny nie jest wysoki, to w obszarze środkowego płomienia emituje bardzo wysoką i skoncentrowaną temperaturę. Do zupełnego spalenia się potrzebuje nieznaczne ilości tlenu, dzięki temu płomień zawiera minimalne ilości wilgoci. Spalając się wytwarza płomień, który nie utlenia obszaru spawanego czy powierzchni lutowanych. Ta cecha zapewnia, że powierzchnie nie zawierają tlenków, znakomicie nadaje się więc do grzania punktowego, lutowania twardego, spawania i cięcia. Ze względu na to że acetylen jest lżejszy od powietrza, jest jedynym gazem palnym rekomendowanym do poniżej powierzchni ziemi.
Gaz ten gromadzony jest w stalowych, bezszwowych butlach pod ciśnieniem 1,5MPa, wypełnionych masą porowatą i acetonem, w którym jest częściowo rozpuszczony.
Butle acetylenowe są malowane na kolor kasztanowy. Gaz do palnika podawany jest przez dedykowanyreduktor acetylenowy, który obniża ciśnienie do wartości roboczej. Oprócz reduktorów używa się również bezpieczniki. Bezpiecznik do acetylenu ma zawór zwrotny, który uniemożliwia przepływ gazu w kierunku przeciwnym do zwyczajnego. Oraz blokadę płomieniową, która studzi płomień i go wygasza. Bezpieczniki instaluje się najczęściej na palniku i przy uchwycie.

ciecie-acetylenem-ksztaltownika-plyty-1

Tlen, gaz bezwonny i bezbarwny.
Gaz niezbędny w procesie spalania, wyróżnia się dużą reaktywnością i z tego względu w procesach spawania czy lutowania powietrze jest wzbogacane o tlen. Dodatek tlenu podwyższa temperaturę spalania, poza tym sam proces następuje szybciej, płomień jest stabilny i czysty. Przechowywany jest w butlach koloru niebieskiego. Podawany jest przez reduktor tlenowy, który obniża i normuje jego ciśnienie. Ze względu na bezpieczeństwo stosuje się bezpieczniki tlenowe, zarówno przy reduktorze jak i przy palnikach.

Propan.
Otrzymywany jest w procesie przetwarzania gazu ziemnego. Jest gazem bezbarwnym łatwopalnym a czystość spalania propanu czyni go doskonałym dla wielu zastosowań w przemyśle. W technice używa się go do lutowania miękkiego i twardego, grzania, opalania. napędza każdy palnik do lutowania i podgrzewania. Najwyższą wartość energetyczną otrzymuje się w połączeniu z tlenem. Propan jest stosunkowo tani i dostępny, przez co ma szerokie zastosowanie w przemyśle warsztatowym.
Sprzedawany jest w butlach o różnej objętości, jak również w kartuszach jednorazowych.

Wodór.
Bardzo szeroko wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu:
Zmieszany z tlenem spala się w temperaturze 2850 st i jako taka mieszanina jest wykorzystywany do cięcia stali pod wodą.
W formie płynnej stanowi paliwo do silników rakietowych.
Stosowany jako składnik mieszanek gazów osłonowych w spawaniu stali nierdzewnych, austenitycznych metodą TIG.

Osobną grupę gazów i ich mieszanin tworzą gazy osłonowe. Mają one spory wpływ na jakość i wydajność procesów spawalniczych. Przede wszystkim chronią łuk i spoinę przed wpływem gazów z atmosfery. Oprócz tego modyfikują ją i przez to mają dodatni wpływ na cechy spoiny i otoczenia spoiny, takie jak wytrzymałość, odporność na korozję, redukcję odprysków, szerokość i głębokość wtopu i na obciążenia dynamiczne. Na rynku występuje wiele mieszanek, proces ich doboru, specjalizacja i przeznaczenia stają się coraz większe.

Dwutlenek węgla.
Szczególne właściwości dwutlenku węgla, na przykład jego obojętność w reakcjach oraz duża rozpuszczalność w wodzie,powoduje że jest on wykorzystywany w chyba wszystkich gałęziach przemysłu. Nie będę wyszczególniał wszystkich tylko te najciekawsze: w ogrodnictwie i akwarystyce w dokarmianiu roślin, w gaśnicach, w kriogenice, uzdatnianiu wody pitnej, w przemyśle spożywczym do produkcji bąbelków:) w napojach i do zasilania markerów paintballowych.
W spawalnictwie sam dwutlenek węgla jest już coraz mniej stosowany. w technice MIG bardziej skuteczna jest jego mieszanka z argonem. Nie powoduje ona tak niechcianych odprysków i dymu, a spoiny mają o wiele lepsze właściwości wytrzymałościowe. Stosowany jest jako gaz osłonowy do spawania półautomatami stali konstrukcyjnej metodą MIG. Sprzedawany w butlach pod ciśnieniem o różnych objętościach. Butla z gazem co2 jest najczęściej koloru szarego z zielonym paskiem.

Argon jest bezbarwnym i bezzapachowym gazem, cięższym od powietrza. Najistotniejszą właściwością chemiczną argonu jest jego obojętność chemiczna. Dlatego jest niemal idealnym gazem ochronnym podczas spawania. Wykorzystywany w technice spawania łukowego TIG i z użyciem spawarki MIG. Ponieważ jest gazem obojętnym to stosuje się go do spawania materiałów szczególnie narażonych na oksydowanie w wysokich temperaturach, takich jak aluminium, stal kwasoodporna, wysokostopowa. Natomiast przecinarka plazmowa nie potrzebuje gazu szlachetnego wystarczy powietrze.

Mieszanki argonu i dwutlenku węgla. Cieszący się popularnością Argomix to mieszanka osłonowa utleniająca do spawania metodą MAG stali konstrukcyjnych. Zapewnia redukcję odprysków, dobre właśiwości mechaniczne spawu i skuteczne chłodzenie uchwytu. Przechowywany w butlach o podobnych parametrach co dwutlenek węgla. Również reduktory Co2 i MIX stosowane są zamiennie.

butla-agomix-mieszanka-mig-oznaczenia-dom-techniczny-wielun

Hel.
Śmieszny gaz, miałem ostatnio okazję łyknąć go na weselu i gadać cienkim głosem, to tak na marginesie.
Gaz ten jest wykorzystywany w wielu dziedzinach przemysłu. W spawalnictwie używany jako mieszanina z argonem, tlenem, azotem i dwutlenkiem węgla. Mieszaniny te w zależności od składu używa się jako gaz osłonowy do spawania metodą TIG lub MIG stali niestopowych i niskostopowych, stali wysokostopowych, aluminium oraz metali nieżelaznych. W porównaniu z argonem daje łuk o większej mocy i powoduje głębsze wtopienie, a spoina jest szersza. Wadą Helu jest trudne zajarzenie łuku.

Azot zarówno w czystej postaci jak i w mieszankach stosowany do spawania TIG stali duplex i austenitycznych, które to stale mają zwiększoną zawartości azotu. W procesie spawania nie dochodzi do niedoboru tego pierwiastka i zarówno spoina jak i grań zachowuje wysoką odporność na korozję i wysokie właściwości mechaniczne.

To tyle pozdrawiam

 

Ochrona dróg oddechowych

Dzień dobry, dzisiaj problem związany z:
Ochrona dróg oddechowych przed pyłami, dymami i mgłami toksycznymi.
Na przykładzie wyboru ochron układu oddechowego do zagrożeń aerozolami toksycznymi, wyszczególnione są dylematy wynikające z braku trwałego systemu działania w takiej sytuacji. Przedstawiona jest aluzja analizy „wskaźnika ochronności” jako elementarnego kryterium doboru wzorowanego na NIOSH Respirator Decision Logic.

1. KRYTERIA DOBORU OCHRON UKŁADU ODDECHOWEGO

Trywialna sytuacja z jaką spotykają się producenci i doradcy (w sklepie) ochron dróg oddechowych, to mail od zdesperowanego BHP-owca z pytaniem co ma zakupić dla konkretnego stanowiska pracy: malarza, galwanizera, spawacza, operatora maszyny rolniczej, odlewnika. Od wstępnych informacji uzyskanych od klienta i od wiedzy sprzedawcy bardzo często zależy życie lub zdrowie pracownika.
Poziom tej wiedzy jest na ogół niewystarczający, a co gorsza przepisy i dostępne materiały informacyjne są często niejasne i niekonsekwentne.
Zamiarem bieżącej prezentacji jest wyjaśnienie sposobu dobierania ochrony przed aerozolami toksycznymi i wskazanie zarówno sprzedawcy jak i klientowi na ewentualne pułapki na tej drodze. Więcej na stronie 
http://narzedziacentrum.pl/narzedzia/index.php/ochrona-ciala-czyli-bhp

1.1. Podział ochron układu oddechowego

Istnieją dwa rodzaje (zapewnienia pracownikom świeżego powietrza do oddychania).
Można go zaopatrzyć w:
Maskę oczyszczającą powietrze.
Maskę oczyszczającą z dmuchawą.
Przypadek drugi odrzucimy jako banalny, dysponując źródłem czystego powietrza pozostaje nam jedynie zastanowić się czy to źródło nosić na plecach, przy pasie, czy plątającym nogi w wężu zasilającym.
Interesuje nas pierwszy przypadek.

Ustalmy teraz generalny rodzaj zagrożenia.
Mogą nim być:
1 Aerozole, areozol.
2 Pary i gazy substancji szkodliwych.
3 Aerozole oraz pary i gazy substancji szkodliwych.

Zajmiemy się zgodnie z wcześniejszym założeniem do aerozolami i sprecyzujmy jaki typ ochron dróg oddechowych można stosować:

1 Półmaski jednorazowe.
2 Maski ochronne zaopatrzone w filtry wymienne lub wielokrotnego użytku.

Te drugie mogą działać na zasadzie wymuszenia przepływu powietrza przez filtr :
oddechem pracownika
wentylatorem (dmuchawą)
W obu tych przypadkach możemy filtry umieścić w konstrukcji:
Ustnika – kłopotliwe i niewydajne rozwiązane.
Półmaski
Pełnej maski
Poza maską, w połączeniu z wężem.
A ponad to, ochrony z wymuszonym obiegiem powietrza mogą być oparte o budowę kaptura lub hełmu. Jak widać, głównym czynnikiem wszystkich tych ochron są filtry.

1.2. Klasyfikacja filtrów

Klasyfikacja przyjęta w Europie przewiduje trzy klasy filtrów:
P1 – filtr przeciwko pyłom, dla których NDS jest nie mniejszy od 2 mg/m3 (z wyłączeniem pyłów azbestu)
P2 – filtr przeciwko pyłom, dymom i mgłom, dla których NDS jest nie mniejszy od 0,05 mg/m3 oraz pyłom azbestu
P3 – filtr przeciwko pyłom, dymom i mgłom, dla których NDS jest mniejszy od 0,05 mg/m3

Natychmiast po wejściu w życie tej klasyfikacji zaczęły się niekonsekwencje w oznaczaniu wyrobów tymi klasami. Aby zrozumieć jak szkodliwa może być ona dla potencjalnego klienta, trzeba przypomnieć jaki główny parametr i jakimi metodami jest testowany przy definiowaniu klasy filtrów. Tym parametrem jest efektywność filtracji. Bada się ją w Europie dwiema metodami:

Testem aerozolu chlorku sodu,
Testem mgły olejowej.

Pierwszy aerozol jest charakterystycznym aerozolem stałym: suche kryształki chlorku sodu zawieszone są w powietrzu. Pomiar filtrów tym aerozolem odpowiada więc na kwestie jak sprawny będzie filtr przeciw aerozolom stałym (pyły i dymy).

Drugi aerozol jest typowym aerozolem ciekłym: kropelki oleju zawieszone są w powietrzu. Próba filtrów tym aerozolem odpowiada więc na zapytanie, jak skuteczny będzie filtr przeciw aerozolom ciekłym (mgła cieczy). Wymagane skuteczności dla poszczególnych klas znajduje się poniżej. Dane ze strony  
http://narzedziatechnika.pl/index.php/ochrona-ciala-podczas-pracy-bhp

Klasa filtru
Współczynnik filtracji aerozolu przy przepływie 95 dm3/min.
Wskaźnik filtracji aerozolu przy przepływie 95 dm3/min.
Opory przepływu przy przepływie
Opory przepływu przy przepływie

chlorek sodu
mgła olejowa
30 dm 3/min.
95 dm 3/min.
P1
maks. 20%
nie bada się
maks. 60 Pa
maks. 210 Pa
P2
maks. 6%
maks. 2%
maks. 70 Pa
maks. 240 Pa
P3
maks.0.05%
maks. 0.01%
maks. 120 Pa
maks. 420 Pa
na rynku ukazały się ostatnio bardzo skuteczne półprodukty filtracyjne, uzyskiwane z włókien sztucznych metodą wydmuchu w strumieniu gorącego powietrza (tzw. materiały pneumotermiczne). Istotnym mechanizmem filtracji jest w nich mechanizm oddziaływań elektrostatycznych pomiędzy naładowanym włóknem i odmiennie naładowanymi cząstkami aerozolu. Filtry wykonane z tego półproduktu są bardzo skuteczne gdy bada się je metodą chlorku sodu, szybko natomiast tracą swoje cechy filtracyjne gdy kropelki cieczy neutralizują ładunek na włóknach. Efekt ten uwidacznia się w teście mgły olejowej, ale dopiero w trakcie dłuższego testu.

Są na rynku filtry oznaczone jako P2 niewytrzymujące testu mgły olejowej.
Dla rozróżnienia, czy filtry nadają się jedynie do filtracji cząstek stałych (pyłów i dymów) czy również cząstek ciekłych (mgieł) wprowadza się obecnie oznakowanie rozróżniające podklasy: P2S dla pyłów i dymów oraz P2SL dla pyłów, dymów i mgieł. Co gorsza zaczyna sobie torować drogę na rynek dodatkowo podklasa P3S.
Dla zestawienia można podać, że USA konsekwentnie trzyma się swojej własnej systematyki filtrów i używa dodatkowych testów dla ich oceny. Klasy filtrów wg standardów USA to:

przeciwko pyłom o NDS nie mniejszym niż 0,05 mg/m3
przeciwko dymom o NDS nie mniejszym niż 0,05 mg/m3
przeciwko mgłom o NDS nie mniejszym niż 0,05 mg/m3
przeciwko pyłom, dymom i mgłom o NDS mniejszym niż 0,05 mg/m3
przeciwko pochodnym radonu
przeciwko pyłom i mgłom zawierającym azbest.

Płyty i materiały na uszczelki

Dzień dobry
Dzisiejszy tekst będzie dotyczył płyt uszczelkarskich do samodzielnego przycinania uszczelek firmy Gambit.

Firma produkuje bezazbestowe płyty uszczelkarskie serii GAMBIT AF, które są nowoczesnymi materiałami przeznaczonymi do wykonywania uszczelnień technicznych (na szeroki zakres ciśnień i temperatur) oraz kontaktu z przeróżnymi mediami technicznymi. Są one kompozytem najwyższej jakości włókien aramidowych, specjalnie komponowanych włókien i wypełniaczy nieorganicznych, a także właściwych dla założonych warunków pracy elastomerów. W dużym stopniu wyspecjalizowany i prowadzony z zachowaniem wymogów normy ISO-9001 proces kalandrowania płyt gwarantuje stabilne i utrzymane na najwyższym poziomie parametry techniczne (tabela odporności chemicznej płyt uszczelkarskich GAMBIT).

Płyty GAMBIT AF są płytami, których parametry techniczne spełniają wymagania dla większości zastosowań. W przypadkach, gdy szczególne warunki pracy nie zezwalają na użycie płyt GAMBIT AF, firma proponuje arkusze na bazie grafitu ekspandowanego, wermikulitu ekspandowanego lub PTFE. Produkty te reprezentują najwyższą jakość i niezawodność.

Wszystkie wymienione w tabelach i specyfikacjach dane opierają się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji tych wyrobów i ich stosowaniu. Ze względu, iż na pracę uszczelnienia w maszynie ma wpływ sporo czynników wynikających ze rodzaju montażu, parametrów pracy instalacji oraz uszczelnianego medium, zacytowane parametry techniczne mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do żądań, a jednostkowe wdrożenia wyrobów wymagają kontaktu z producentem, lub opracowania samodzielnych prób. Przykłady na 
http://domtechnika24.pl/index.php/uszczelnienia-i-materialy-uszczelkarskie

UWAGI DOTYCZĄCE DOBORU I MONTAŻU USZCZELEK Z PŁYT USZCZELKARSKICH GAMBIT

Dobierając dla danego węzła uszczelniającego półprodukt na uszczelkę, powinno się uwzględnić dużo czynników. Najważniejsze z nich to temperatura i ciśnienie pracy, typ uszczelnianego medium oraz budowa złącza. Występują również inne czynniki mające wpływ na skuteczność uszczelnienia, jak na przykład intensywność pracy, drgania mechaniczne, staranność montażu lub stan techniczny kołnierzy.
Wartości z tabeli pozwalają dobrać płytę uszczelkarską, która najlepiej spełni wymagania odnośnie istniejących w danym połączeniu warunków pracy. Wziąć pod uwagę trzeba fakt, że punkt pracy powinien się znaleźć w odpowiednim obszarze wykresu. Nie świadczy to jednak, że w pewnych przypadkach uszczelnienie nie może efektywnie pracować w wartościach spoza wykresu, jednak wówczas należy skonsultować się z technologiem lub przeprowadzić próbę eksploatacyjną.

uszczelnienia-wyciete-z-plyt-uszczelkarskich
Aby jednak uszczelnienie zdołało długo i stabilnie pracować, niezbędne jest spełnienie pewnych wymogów dotyczących kołnierzy, śrub i sposobu montażu. Decydującym warunkiem jest zapewnienie równoległości i płaskości współpracujących kołnierzy. Tylko w takim przypadku możliwe jest uzyskanie na całej powierzchni uszczelnianej zacisków montażowych większych od opisanych procedurami obliczeniowymi, a zarazem nieprzekraczających wartości niszczących uszczelkę w warunkach roboczych. W praktyce jednak w wielu miejscach w warunkach montażu używanie kluczy dynamometrycznych nie jest możliwe. W tym przypadku promujemy wywarcie takiego zacisku między elementami skręcanymi, aby uszczelka została ściśnięta o 8-10% swojej uprzedniej grubości. Zacisk taki jest wystarczający w większości wypadków do doszczelnienia złącza, nie powodując w tym samym uszkodzenia struktury uszczelki. Podobnie zaleca się stosowanie na całym złączu jednakowych śrub w dobrym stanie technicznym i powleczonych dobrym smarem.

Materiał, z którego wytworzone są płyty uszczelkarsskie, to laminat złożony ze składników organicznych i nieorganicznych. Może on prawidłowo i skutecznie pracować w temperaturach nieosiągalnych dla poniektórych z jego składników. Należy jednak zdawać sobie sprawę ze specyfiki materiału, jego mocnych i słabych stron.

Wszelkie uszczelki z płyt aramidowo – kauczukowych utwardzją się w temperaturach powyżej 200°C. Dobre płyty, a takimi są płyty GAMBIT, nawet w takim stanie zachowują parametry wystarczjąc do skompensowania ruchów termicznych kołnierzy w zalecanych zakresach temperatur. Jest to kluczowy warunek zachowania szczelności złącza, szczególnie w przypadku węzłów poddanych cyklom cieplnym. Tekst ze strony 
http://poradniktechniczny.weebly.com/

Innym zagrożeniem dla płyt aramidowo – kauczukowych w temperaturze ponad 380°C jest zjawisko utleniania (oksydacji). W jego wyniku wypala się spajający płytę elastomer. Aby zapobiec temu zjawisku, konieczne jest odgrodzenie elastomerowego komponentu od chemicznego wpływu zarówno medium uszczelnianego, jak i tlenu z otoczenia. Cel ten osiąga się najczęściej dwoma sposobami.
Pierwszym z nich jest odpowiednia konstrukcja kołnierza, np. wpust-wypust czy występ-rowek.
Drugą jest saterowanie (zabezpieczenie krawędzi uszczelki metalem).

Prawidłowo skonstruowane złącze kołnierzowe z poprawnie dobraną uszczelką, zamontowaną we poprawny sposób spełnia swoje zadanie przez długi okres eksploatacji. Niedopuszczalne jest jednak ponowne używanie raz zdemontowanych uszczelek.

Uszczelnienia można wycinać korzystając z odpowiednich wykrojników, maszyn CNC z ploterem lub ręcznie cyrklem i skalpelem technicznym}. Większość płyt uszczelkarskich jest na tyle elastyczna, że bez problemu daje się wycinać.